Zdravotnícke či plynové komory?

Autor: Janka Štefková | 14.3.2013 o 12:41 | (upravené 14.3.2013 o 16:24) Karma článku: 10,37 | Prečítané:  1163x

  1.časť Povinné členstvo v komorách  - Strata dôstojnosti zdravotníkov !!!   Týmto komentárom chcú zdravotnícki pracovníci pôsobiaci v zdravotníckych zariadeniach poukázať na nekalé praktiky väčšiny stavovských organizácií - Komôr. Tie tvrdo a účelne pracujú na svojich požiadavkách, ktoré chcú presadiť na MZ SR a zapracovať do tzv. Komorového zákona. Prezentácia samotných komôr už v médiách a tlači prebehla. Prioritou všetkých komôr je dostať do zákona povinné členstvo  a rozšírenie kompetencií vyplývajúcich z ich nenahraditeľnosti, dôležitosti a vážneho poslania pre tento štát, občanov, zdravotníkov a pacientov. 10 zdravotníckych komôr baží po povinnom členstve  napriek realite, ktorú sme vypracovali na základe vyhlásení funkcionárov  jednotlivých komôr (o počtoch registrovaných zdravotníkov a počte členov). Tá nám ozrejmila fakt, že 65% zdravotníkov nemá záujem o členstvo. Sú to nečlenovia, ale riadne zo zákona zaregistrovaní. Ďalších 15% tvoria zdravotníci, ktorí sú povinne členmi v komore pre súkromný sektor (licenciu). Z toho nám logicky vyplýva, že členstvo v komorách v priemere preferuje 20% zdravotníkov.  

Etika, morálka, dialóg a slušnosť pre mnohé z nich nie je priorita, snáď len v médiách a pri rokovaní na pôde vyššej, ako funkcionárky samé. Odvrátenú tvár vrcholných predstaviteľov komôr, ale aj posluhovačiek sprevádza arogancia, nadradenosť, neetickosť, monológ a vážny diktát. Všetky komory sa pokladajú za štát v štáte, preto takýto mocenský, nechutný a pokrytecký prístup. Kritika a sťažnosť na ich praktiky je neprípustná. Kontrolný výbor (keďže kontrolujú seba) je totálna fraška a výsmech pre zdravotníka. Sťažnosti zdravotníkov na MZ SR?? Obľúbená fráza funkcionárok - Ministerstvo na nás nemá dopad. Sme samostatná organizácia!!!

Vážení kompetentní,  uzákonenie povinného členstva znamená vážny a nebezpečný precedens pre zdravotníkov. MY ZDRAVOTNÍCKE PROFESIE chceme a máme  právo byť chránení.

Prečo je pre nás povinné členstvo neprípustné?

1.Poniektoré  komory porušujú zákon 578/2004:

a) o výške zákonom stanovených poplatkov;

b) o sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov

2. Komory vystupujú  ako diktátor, reformátor, inšpektor, prokurátor, sudca, zákonodarca a pred verejnosťou ako diplomat.

3. Komory zavádzajú zdravotníkov ohľadom výberu vzdelávacích akcií, napriek tomu, že zákon jasne poveril organizátorov.

4. Komory zavádzajú MZ SR a poslancov nepravdivými výrokmi s cieľom pozdvihnúť svoju dôležitosť a prím.

5. Komory v snahe poukázať na svoju dôležitosť a nutnosť, snažia sa preberať kompetencie, ktoré im za žiadnych okolností neprislúchajú. Predovšetkým zamestnávateľov, odborových zväzov, UDZS.

2

6. Poniektoré komory manipulujú s členmi aj nečlenmi (dezinformujú, používajú výňatky zo zákona upravené vo svoj prospech).

 

Povinné členstvo = strata právnych istôt, strata slobodného nádychu!

Prvým a závažným krokom komôr bolo s okamžitou platnosťou zrušenie anonymného fóra medzi funkcionárkami komôr a členmi a nečlenmi. Kritické komentáre – neprípustné. Dialóg –NEPRÍPUSTNÝ. Komunikácia možná len s ID. Bravúrne, ako poukazovať na nedostatky a porušovanie zákonov, keď sme závislí na záverečnom hodnotení od komory. Úbohé a smutné zároveň.

Dovoľte nám priblížiť situáciu medzi komorami a zdravotníkmi. Keďže komory majú možnosti prezentovať sa v médiách, skúsili sme reflektovať na ich vyhlásenia a múdrosti.  Komory kontra zdravotníci.

 

1.A  Komora SLeK, viceprezident Sukel (zdravotnícke noviny):

Povinné členstvo majú napríklad advokáti, notári, exekútori....

B. Zdravotníci (lekári, fyzioterapeuti, asistenti, rtg technici, sestry, hygieničky a ďalšie dôležité profesie).

Povinné členstvo majú síce advokáti, notári, exekútori, ale ide o osoby v slobodných povolaniach, nejde o osoby v pracovno–právnom vzťahu. Na Slovensku neexistuje komora právnikov.

Áno, v zdravotníctve by mohlo byť členstvo povinné pre tých zdravotníkov, ktorí vykonávajú svoje povolanie na základe licencií vydaných komorou. Ale aj to je na diskusiu. Plnením povinností zo zákona 578/2004 si aj títo zdravotníci plnia povinnosti. Ale nútiť zamestnanca do povinného členstva v komore zásadným spôsobom zasahuje do jeho právnych istôt – zdravotnícky pracovník by sa dostal popri disciplinárnej právomoci svojho zamestnávateľa aj pod disciplinárnu právomoc komory. A vykonanie príkazu zamestnávateľa by mohlo byť disciplinárnym previnením voči interným komorovým predpisom a naopak, postup podľa predpisov komory by na pracovisku mohol zamestnávateľ hodnotiť ako porušenie pracovnej disciplíny so závažnými následkami pre zdravotníckeho zamestnanca.

Ako ukazuje aj nedávna história, zdá sa, že komorám, presnejšie ich vrcholových predstaviteľom, ide len o snahu zvýšiť finančné prostriedky

3

z členského pre komory, nie o vec samotnú. Komorový systém má význam pri slobodných povolaniach, ale v prípade zamestnancov je to kontraproduktívne a najmä to zásadne zasahuje do právnych istôt zamestnancov. A znovu zdôrazníme - nepoznáme komoru právnikov (podnikový právnik, právnik katastrálneho úradu) - ako zamestnanci nemusia byť členmi žiadnej komory.

2.A-SLeK  - T.JURIK (zdravotnícke noviny):

Komu vyhovuje nepovinné členstvo?  Tomu kto chce anarchiu, zmätok a lovenie v mútnych vodách. Komora má nezastupiteľné úlohy voči pacientom a štátu. Ako ich môže plniť lekár, lekárnik a zdravotnícky pracovník, ak nie je jej členom? Komora plní úlohy, ktoré sú spojené s etikou a morálkou a ktoré sa často nedajú postihnúť zo zákona. Komora najlepšie vie, ako poskytujú zdravotnú starostlivosť jej členovia resp. nečlenovia, príslušní zdravotníci.

B. Zdravotníci – názor

Poprosíme čitateľa ešte raz prečítať vyhlásenie pána Juríka (lekárnická komora), toto hovorí samo za seba a takéto sú pre nás všetky komory. Bohovia OLYMPU? Doporučujeme takýmto funkcionárom, aby vážili slová, vetné spojenia, ktoré nás dospelých, vysoko odborne vzdelaných zdravotníckych pracovníkov hlboko urážajú. Odkiaľ pramení drzosť a odvaha? Na to má odpoveď každý sám pre seba. Anarchia, zmätok a lovenie v mútnych vodách sú príliš silné argumenty pána T. Juríka (znevažujúce, urážajúce a ponižujúce). Všetci si môžeme predstaviť, ako prebieha komunikácia medzi zdravotníkmi a funkcionármi komôr. Ak si takéto niečo dovolia v novinách, skúste si predstaviť používanie moci a diktatúru mimo kamier a na domácej pôde. Brrrrrr!

3.A SLek Povinné členstvo

Múdry štát pri povinnom členstve lekárov, lekárnikov a ostatných zdravotníckych pracovníkov môže prenášať cez samosprávne organizácie svoje práva, povinnosti a môže múdro používať komory na presadzovanie politiky štátu.

B. Zdravotníci: Múdry štát nesmie vložiť tisíce a tisíce zdravotníkov od lekárov až po sanitárov (tí sú pre pacienta pravá ruka po operácii) do arogantných pazúrov súkromných stavovských organizácii, na ktoré nemá dosah žiadna inštitúcia podliehajúca štátu. Zdravotníci by sa v takom prípade stali rukojemníkmi a manipulovateľnými bábkami. Komory vystupujú ako monopoly. Nie je možnosť domáhať sa svojich práv na MZ SR, UDZS. Ale nie sme ochotní sa akejkoľvek arogancii a diktátu komôr podrobovať.

 

4.A Komora medicínsko-technických pracovnikov – prezidentka Strapková

- Zdravotníci sú za povinné členstvo!......

4

B. Zdravotníci :  Nie sú vhodné takéto prezentácie z úst dokonca hlavy komory. A už vôbec sa nepatrí hlásať niečo za pár jedincov. Nie, zdravotníci nie sú za povinné členstvo. Ale väčšinový názor zdravotníkov prezidentky veľmi dobre poznajú, napriek tomu lacno zavádzajú.

 

5.A Súdržnosť komôr

10 komôr sa zhodlo (2010), že je nutný tzv. komorový zákon. Pre komory je zásadnou prioritou, aby boli pri vykonávaní povolania rovnaké podmienky. Ide o povinné členstvo registrácie, respektíve členstvo, ktoré zaručí dosah komôr na všetkých zamestnancov.

B. ZdravotníciJediná priorita komôr je dostať do zákona povinné členstvo. Ako podotýkajú komory, povinná registrácia prebehla. Registrovali sa všetci pracovníci a tým si splnili povinnosť ktorú im uložil zákon. Poniektoré komory túto registráciu poňali v zmysle zákona a poniektoré komory zákon porušili a pripravili svojich kolegov o nemalé sumy šplhajúce sa až k 15 až 17 miliónom korún? Môžeme byť  konkrétni v tomto momente: komora fyzioterapeutov a komora medic. tech. Pracovníkov - tak tieto stavovské komory už zaručili svojim kolegom, že bezdôvodné obohatenie patrí k ich cti, etike, morálke. Ale o tom neskôr v závere viac. Zamestnanci nepotrebujú dosah komôr. Na zamestnancov má  dosah MZ SR, zamestnávateľ, VÚC, UDZS. Tak to funguje v praxi a tak je to správne.

6.A Komory – funkcionári:

Členstvo v stavovských organizáciách je povinné aj v niektorých štátoch EÚ.

B. Zdravotníci: - Áno, ale doporučujeme funkcionárom komôr naštudovať, ako sa správajú organizácie k svojím členom v štátoch EÚ, ako fantasticky funguje dialóg, ako všetko svojim členom uľahčujú a nie komplikujú, a aké benefity poskytujú svojim členom. Dovolili sme si to porovnať, a verte, že naše stavovské organizácie poskytujú „akože benefity“.

Skúsme niekoľko:

Členovia majú vzdelávanie zadarmo. - ZAVÁDZAJÚCE INFO - všetko si platia, členovia sú zvýhodnení oproti nečlenom v poplatkoch, čo je samozrejmosť (raz za dva roky majú členovia jednu akciu GRÁTIS). Toto sa nedá považovať za bezplatné vzdelávanie ani benefit.

Komory poskytujú bezplatne právne poradenstvo svojím členom. - Áno, komory poskytujú telefonický kontakt na právnikov, na ktorých sa členovia môžu obrátiť. Všetko! Nič viac a nič menej. Ale toto majú v kompetencii aj telefónne informátorky. Toto opätovne nie je benefit. Mali sme možnosť vidieť v médiách, ako pomohla a poradila prezidentka SKSaPA sestrám, ktoré skončili s výpoveďami, keďže boli vyzvané funkcionárkami, aby nepodpisovali dodatky k pracovným zmluvám a boli prepustené! Najprv

5

v médiách prezentovala hromadné žaloby a keď skončili na ulici jej vlastné sestry, tak im odkázala, že nebudeme podávať hromadné žaloby, každá musí riešiť samú seba. To bolo gesto, právne poradenstvo skutočne bravúrne.

A ďalším benefitom je určite fakt, že zdravotníci si musia samy nahadzovať vzdelávacie aktivity elektronicky a samozrejme si odborné prednášky pripravia aj odprezentujú (členovia aj nečlenovia). Gro práce robia zdravotníci, ale komory nariekajú, aký je to vážny proces, náročný a ....Takže benefity - papier znesie veľa  a web stránky komôr taktiež.

 

7.A Komory (prof. JUDr. Krsková, CSc ):

Stavovské organizácie reprezentujú profesiu navonok, vyjadrujú a presadzujú jej ciele, motivujú členov k dôstojnosti a disciplíne. Starajú sa o ich vzdelanie a TAKTO GARANTUJU vysokú úroveň poskytovaných služieb.

B. Zdravotníci: Stavovské organizácie by mali reprezentovať v prvom rade profesiu navonok. Stavovské organizácie by mali byt dôstojné a disciplinované. Komory organizujú vzdelávacie aktivity, zastrešujú, ale zdravotníci sa podieľajú priamo na prednáškach. Ide o celoživotné obnovovanie vedomostí. Garantom vysokej úrovne poskytovaných služieb nie je komora, ale lekár, sestra, laborant, psychológ, fyzioterapeut, sanitár, masér a mnohí ďalší pracovníci a zamestnávatelia samozrejme!

8.A SLK-Komory (2010)

Komory vypracovali návrh v 82 bodoch, ktorý riešil nedostatky legislatívnej úpravy komôr vychádzajúc z PRAKTICKEJ SKÚSENOSTI ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV a funkcionárov komôr.

B. Zdravotníci : - Kde roky nefunguje dialóg, len monológ, nie je možné vychádzať z praktických skúseností zdravotníckych pracovníkov. Brutálne zavádzajúce, pokrytecké, hotová blamáž.

 

9.A Stavovské organizácie :

Dôsledkom doterajšieho dobrovoľníckeho členstva zdravotníkov je skutočnosť, že stavovská organizácia nemá dosah na nečlenov, čo sa týka zdravotnej spôsobilosti a disciplinárnych konaní. Napr. zo Slovenskej komory zubných lekárov, lekár, voči ktorému zubná komora začala disciplinárne konanie, zrušil členstvo v komore a odišiel.

B. Zdravotníci: Čo sa týka zdravotnej spôsobilosti (členov, nečlenov) je to kompetencia výlučne zamestnávateľa, tomu priebežne dokladujeme a tým si plníme povinnosť. Nie je to kompetencia komory! Čo sa týka disciplinárneho konania, tak komora podľa zákona môže navrhnúť disciplinárne konanie členovi za nesplnenie povinností

6

vyplývajúcich z členstva, oznamovať zmeny údajov, zápis do registra a platiť poplatky včas. No tak to fakt môže ísť o život ohrozujúce situácie a prinajmenšom súdny dvor v Haagu by mal rozhodovať súbežne s komorou. Ak Vám ušiel lekár z komory, tak dobre spravil. Ak sa previnil voči pacientovi, bude sa zodpovedať zamestnávateľovi a UDZS. Ten totiž je najvyšším regulátorom v odvetví, vykonáva dohľad nad správnym poskytovaním zdravotnej starostlivosti a nad zdravotným poistením. Jeho kompetencie voči poisťovniam, či zdravotníckym zariadeniam možno označiť za ZÁSADNÉ. Ak komore dotyčný lekár nezaplatil členské poplatky, nie je potrebné zahajovať disciplinárne konanie, veď je to na smiech. Odporúčame komorám pri žiadosti o zhodnotenie sústavného vzdelávania pripomenúť - najprv uhradiť pozdĺžnosti. Hneď svoje platby dostanete. Takže ani toto nie je dôvod na povinné členstvo! A dohľad komory nad odborným výkonom povolania zdravotníkov – opäť kompetencia zamestnávateľa a UDZS.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Čo robiť, ak sa covidom nakazíte po prvej dávke očkovania?

Druhú dávku by ste mali dostať do 42 dní.

Dobré ráno

Dobré ráno: V očkovaní je chaos, každý si robí po svojom

Ako vyzerá vakcinácia na Slovensku.

Komentár Petra Schutza

Keď vedenie štátu mentálne nestíha

Riziko, že "kontinuálny skríning" situáciu zhorší, nie je zanedbateľné.


Už ste čítali?