Zdravotnícke či plynové komory?

Autor: Janka Štefková | 14.3.2013 o 11:40 | (upravené 14.3.2013 o 16:28) Karma článku: 7,35 | Prečítané:  2082x

2.časť Povinné členstvo v komorách  - Strata dôstojnosti zdravotníkov !!! 10.A Komora MTP zastrešuje 13 povolaní. Hlavnou úlohou do budúcna je povinné členstvo! Komora fyzioterapeutov - podľa prezidentky pre každého zdravotníka, ktorý si vyberie toto povolanie sa má stáť profesionálnou cťou „byť členom vo svojej stavovskej organizácii“. B. Odpoveď zdravotníkov: Poprosím pozornosť! Zdravotníci plne súhlasia, áno malo by byť cťou, ale to by tie stavovské organizácie museli byť na úrovni, museli by mať v očiach zdravotníkov rešpekt, úctu a zásadne by vedenie komôr nesmelo hrubo porušovať zákon!  Aby sme boli konkrétnejší, tak obe tieto úžasné komory spolupracovali najprv v komore SKIZPALT 2005 a neskôr sa oddelili, majetkovo a finančne sa vysporiadali. Samozrejme bolo čo deliť, hlavne hotovosť – cash. Zhruba o 17 miliónov SK  spolu sa bezdôvodne obohatili obe komory na povinných registráciách zdravotníkov. Pre všetkých, ktorí odmietli členstvo v komore, zvýšili Zákonom stanovený poplatok 200.- SK svojvoľne na 2400.- SK (plus, mínus). Po prechode na euro z 13,- EUR (zákon) na 80.- EUR. Čistý zisk pre komory predstavuje okolo

 

 

Napriek tomu, že toto výpalné bolo 10-násobne vyššie, ako stanovil zákon, všetci nečlenovia sme boli donútení zaplatiť, pretože  nás vydierali posluhovačky komôr po celom štáte tzv. POTVRDENÍM O REGISTRÁCII ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV. Toto potvrdenie bolo totiž predpokladom pre vykonávanie zdravotníckeho povolania a splnenie si povinnosti zo zákona.

Komory využili svoju špinavú moc hneď dvakrát. Jednak sa obohatili a zároveň využili, že MZ SR nemá na nich dopad, pretože sú SAMOSTATNÁ

7

ORGANIZÁCIA a nepodliehajú žiadnej kontrole. Tieto stavovské organizácie, komora medicínskych technických pracovníkov a komora fyzioterapeutov svojimi priam odpornými skutkami, arogantným a vydieračským prístupom, využívajúc svoju moc, prispeli za nás  všetkých k záveru, že slová o etike, morálke a disciplíne nepatria do špinavých úst všetkých zúčastnených komoristiek!

11.A Komora fyzyioterapeutov, prezidentka Solčániová (web. komory, diskusie)

My sme postupovali podľa ostatných, ale od 1.6.2009 už vyberáme len zákonom stanovených 13.- EUR. Ak má niekto doklad, že po tomto dátume zaplatil viac, ako stanovil zákon, mile radi mu vyššiu sumu vrátime (66,- EUR). Od  1.6.2009 na základe rozhodnutia vtedajšieho ministra zdravotníctva SR, MUDr. Rašiho, ktorý vyberanie poplatku 66.- EUR zrušil.

B. Zdravotníci – Zákon 578/2004 nerozdeľuje platbu za registráciu na člena a nečlena. Zákon stanovuje sumu za Úradný úkon, akým registrácia je. Platba, zaregistrovanie v komore a potvrdenie. Nie je možné spoplatniť jeden úradný úkon, dvoma, troma poplatkami. Niektorí sa vyhláseniu prezidentky o vrátenie protizákonne vybratých peňazí potešili, ale nie nadlho! Pani prezidentka totiž na druhý deň stránku komory fyzioterapeutov zablokovala a odvtedy je diskusné fórum neprístupné! Skutočne profesionálne. Na emailové výzvy, kedy nám vráti sľubované peniaze, sme od júla doteraz nedostali odpoveď. Podobne sme oslovili aj prezidentku Strápkovú, keďže jej komora MTP, podľa potvrdení niektorých našich kolegov, vyberala tieto výpalnícke sumy aj v roku 2010, a čo je najsmutnejšie, funkcionárky sa neštítili zodrieť z kože najslabšie finančne ohodnotených pracovníkov – sanitárov.  Tí sa totiž registrovali poslední. Predstava povinného členstva, ktorým sa sústavne vyhrážajú roztlieskavačky regionálnych komôr po Slovensku, je po týchto skúsenostiach pre nás horšia, ako nočná mora. Odpor, hnus, nedôvera, pohŕdanie, toľko od nás zdravotníkov smerom ku komorám.

Toto je príklad pre vážnu hrozbu do budúcna!!! Je veľmi dôležité zvážiť, aké kompetencie odsúhlasiť, odobriť komorám.

8

Povinné členstvo vážne ohrozuje zdravotníckych pracovníkov. Ak sa komory dopúšťajú vážnych vecí pri dobrovoľnom členstve, ako budeme fungovať v demokratickej krajine pri povinnom členstve v komorách, keď nás nemôže ochrániť vlastný štát.

12.A Komory

Členovia stavovských organizácií doplácajú na nečlenov (SLK, SKSaPA).

B. Zdravotníci – nečlenovia: Sústavné zavádzanie funkcionármi všetkých komôr, komôrok. Všetci nečlenovia si platia zákonom stanovené poplatky. Všetci nečlenovia si plne hradia aktivity sústavného vzdelávania. Všetci členovia sú na poplatkoch zvýhodnení, čo považujeme za samozrejmosť. Niektoré komory majú na svojich stránkach dokumenty zo zasadnutí, napr. komora sestier a pôrodných asistentiek, ktorá uvádza ako poplatok za hodnotenie sústavného vzdelávania sumu pre členky 10,- EUR (zákon) a pre nečlenky sumu 100,- EUR? V súlade so zákonom to teda nie je opäť! A komora skizp pre člena 10,- EUR a nečlena 50,- EUR? Takže je na diskusiu, či niekto na niekoho dopláca. POPROSÍME NEZAVÁDZAŤ! Byť členom je finančne nevýhodné, ale z nášho morálneho hľadiska je to pre zdravotníkov jednoznačne nutnosť. Poprosíme nezavádzať MZ SR, predsedu zdr. výboru pre zdravotníctvo a celý výbor, kolegov, kolegyne. Nečlenovia nevyužívajú ani zrnko z benefitov členov, pretože členovia benefity takmer nemajú.

13.A. RKSa PA Myjava:

Regionálna komora sestier Myjava oznamuje na webe sestrám, že na odborné aktivity  sa bude možné prihlásiť len elektronicky!!! Prezenčná listina na mieste písomná a kredity nebudú uznané!!!

B. Zdravotníci: Odpoveď komoristkám do Myjavy: Zvážili ste niekedy, že nie každý má vo Vašom okolí signál na internet? Zvážili ste niekedy, milé roztlieskavačky, že nie každá sestra má k dispozícii počítač? Ospravedlní Vás jedine fakt, že ste svojim členkám, ako bonus rozdali grátis laptopy, čo je nezlúčiteľné so zdravým rozumom, pretože členky komory nedostávajú takmer nič. Skôr uveríme, že sestrám doporučíte PROVIDENT. Prezenčné listiny sú k dispozícii na veľkých a uznávaných podujatiach doma, aj v zahraničí. Odkiaľ beriete drzosť podávať takéto vyhlásenia. Odkiaľ ten diktát, odkiaľ kompetencia???? Ste povinné zabezpečiť prezenčnú listinu a ste povinné za účasť prideliť kredity. Ak zamestnávateľ uvoľní sestru na poslednú chvíľu, resp. ak sa jej podarí vymeniť zmenu, nemôže sa zúčastniť odborného seminára, pretože si to niekto dôležitý zaumienil??? CHORÉ skutočne!

9

14.A    Komory: stavovské organizácie potrebujú rozšíriť svoje kompetencie pre náročnosť svojho pôsobenia pre štát, pacienta a spoločnosť.

B. Názor zdravotníkov: Keďže v minulosti zákonom 578/2004 poverilo MZ SR vedením sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov ich stavovské organizácie, ktoré svoju úlohu poňali mocensky, svojsky a direktívne. Je veľmi dôležité brať do úvahy aj ochranu práv a slobôd, kt. nám všetkým zdravotníkom patrí, a ktorá v mnohých prípadoch absentuje jednak zo strany funkcionárov komôr a samozrejme aj od štátu samotného. Nie je štandardné, aby zdravotnícky zamestnanec v demokratickej krajine, respektíve výkon jeho povolania bol závislý od súkromnej organizácie, akou komory sú  a ktoré nepodliehajú žiadnej kontrole, neskladajú účty ani MZ SR, ani UDZS. Ak stavovská organizácia vydá verdikt,  že zdravotnícky pracovník nesplnil zákonom určené vzdelávanie, čo v preklade znamená, že po 6 mesiacoch nezíska potrebné doklady o vzdelávaní, jasnejšie formulované, že mu stavovská organizácia NEUZNÁ predložené doklady vzdelávania, stráca REGISTRÁCIU v komore a samozrejme stráca svoje povolanie! Jediná prípustná komunikácia je len medzi pracovníkom a komorou. Preto je veľmi dôležité, rozumné a potrebné zvážiť tento záverečný proces hodnotenia vzdelávania, zvážiť a pripustiť potrebu záverečného slova, kontroly štátom určenej inštitúcie napr. zamestnávateľ, UDZS. Je tisíce avizovaných prípadov, kedy stavovské organizácie neuznali odborné aktivity, čím došlo k reálnej hrozbe, že zdravotníci nedostanú finálny doklad v pozitívnom smere. Sťažnosti – pre mnohé komory (NEPRÍPUSTNÉ) a samotný kontrolný výbor je pre nás zdravotníkov nedôveryhodný. MZ SR nemá dopad na komory a zdravotník nemá možnosť sa brániť. To je veľmi vážny moment. Komory zaujíma jedine čo v prípade, ak lekár, sestra, laborant, fyzioterapeut nesplní hodnotenie. Absentuje im v zákone možnosť finančnej pokuty, opätovne by niekto rád počítal peniažky. Z nášho pohľadu sú možnosti, ktoré určite stoja za zmienku.

Možný návrh zdravotníkov:

1. Ak zdravotník nesplnil zákonom určené vzdelávanie, pretože vedome to nepokladal za potrebné, tak vyškrtnutie z databázy registra je dôvod na to, že zamestnávateľ s ním ukončí pracovný pomer.

2. Ak zdravotník obdrží hodnotenie sústavného  vzdelávania „Nesplnil“, je nutné vytvoriť možnosť preskúmania aj preskúšania zamestnávateľom, kt. najlepšie a najobjektívnejšie prostredníctvom právneho oddelenia

10

posúdi verdikt a umožnízamestnancovi tzv. PRESKÚŠANIE (príp. UDZS). Laicky napísané súkromná organizácia nemôže rozhodovať o zdravotníckom zamestnancovi pracujúcom v štátnom rezorte. Argumenty komôr obrátiť sa na súd, sú nemiestne. Všetci verejne poznáme naše finančne slabé ohodnotenie. Táto alternatíva je pre obyčajného zdravotníka neprípustná. Ak by komory dodržiavali zákon, ak by necenzurovali Organizátorov v snahe získať záujemcov pre aktivity svoje vlastné (peniaze a ešte raz peniaze), nestávalo by sa, že by zdravotníci týmto hodnotením vzdelávania neprešli.

3. Posledné slovo po zhodnotení tzv. „NESPLNIL“ by mal mať zamestnávateľ. Nie je možné, aby sme boli doslova rukojemníkmi komôr v tejto vážnej záležitosti.

15.A Stavovské organizácie:

Komora vedie a hodnotí proces vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ktorý jej ukladá zákon. Je to zložitý proces a komory v ňom plnia zložité úlohy, aby tak zabezpečili štátu, občanom, pacientom vysokoodborných zdravotníckych pracovníkov.

B. Zdravotníci: - Zákon o vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov je jasný a čitateľný. Samozrejme, len pre nás. Komory si ho prepracujú vo svoj prospech, sústavne. Pre zdravotníkov je tento proces jednoduchý a jasný.

1. Zákonom povolený organizátor zamestnávateľ, komory, SLS  a iné. Tieto tri sú prioritou dalo by sa povedať.

Komory si založili rady na cenzúrovanie odborných aktivít, diktujú organizátorom a snažia sa rozhodovať koľko kreditov im pridelia, respektíve uznajú. Neprípustné. Mnohé komory, ako napr.  SLK, SleK, ďalšie doslova cenzurujú organizátorov a samozrejme zdravotníkom diktujú na ktorých vzdelávacích akciách sa môžu, prípadne nemôžu zúčastniť. Ktoré im teda uznajú a ktoré nie. Toto považujeme za vážny zásah do slobodného rozhodovania zdravotníkov, považujeme to za nezákonný postup funkcionárov, s úmyslom preferovať jednoznačne svoje vlastné  odborné vzdelávacie aktivity. Cenzúra, diktát, finančný prínos pre príslušnú komoru! Nič viac, nič menej.

2. Komory si vypracovali kalendáre akcií pre zdravotníkov, aby nám zjednodušili prístup na akcie po Slovensku, opäť svoje akcie a výzvy typu iné aktivity nenachádzajúce sa v kalendári, nebudú uznané!!!!

11

Zdravotníci ďakujú, ale vo vlastnom záujme si vzdelávacie aktivity bez problémov nájdeme sami. Vyhlásenia, že SLK, SleK a iné komory neuznajú aktivity mimo kalendára, považujeme za porušenie zákona 578/2004 o vzdelávaní. Vážené komory, neporušujte zákon!!!

Lekár, sestra, fyzioterapeut, laborant a iné profesie si majú pravo zvoliť aktivitu, komore  odovzdať potvrdenie o účasti s počtom kreditov a to je všetko!!!

Skúsme byť konkrétni: Slovenská lekárska spoločnosť a jej odborné spoločnosti môžu samostatne zabezpečovať sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov (z.133/2010).

Lenže realita je iná. Komory sa pasujú naďalej do roly rozhodcu, zakladajú rady pre vzdelávanie, aby pozdvihli svoju náročnosť pôsobenia v tomto akože procese. Tie následne organizátora doslova rozpitvajú (prečo, načo, začo) a následne zasadne cenzuračná rada, ktorá vynesie ortieľ, či je odborná aktivita vhodná a koľko kreditov mu cenzuračná rada udelí. SLS je vysokoodborná spoločnosť združujúca najvyššie špičky medicínskeho neba na pôde Slovenska a uznávaných ďaleko za hranicami nášho štátu. Je vysoko nemorálne, neetické od slávnych funkcionárov komôr diktovať, dehonestovať a zavádzať odbornú verejnosť, že SLS musí plniť nezmyselné diktáty.  Nemusí za žiadnych okolností! To si už konečne musia uvedomiť komory, ktoré presahujú sústavne svoje kompetencie. Samozrejme na druhej strane zavádzajú zdravotníkov. Všetci, podotýkam všetci zdravotníci si môžu slobodne, podľa vlastného záujmu vybrať vzdelávaciu aktivitu spadajúcu pod SLS, môžu sa jej zúčastniť vo svojom voľnom čase a za svoje vlastné peniaze. Komora, pod ktorú zdravotník spadá, je povinná automaticky uznať takúto účasť. Na to je zákon!!! Odporúčame  funkcionárom komôr, aby sa zorientovali a nepreberali kompetencie, ktoré im neprináležia. Komory môžu  rozhodovať o prideľovaní kreditov na svojich akciách. SLS komorám nepodlieha a vystupuje ako organizátor zo zákona (pochopené dúfam SLK, SleK, SKSaPA atď.).

3. Finančné krytie vzdelávacích aktivít.

Na vzdelávaní sa podieľajú komory, ktoré ZORGANIZUJÚ akciu, program celej vzdelávacej akcie odprezentujú sami zdravotnícky pracovníci. Prácu by sa dalo hodnotiť 50/50.

Vlastne profesijné organizácie, napriek tomu, že dlhoročne prezentujú naše slabé finančné ohodnotenie,  nás slušne finančne zdierajú na účastníckych poplatkoch. Všade sa preferuje, že členovia komôr majú vzdelávania zdarma, ako benefit. Omyl. Všetci platia,  rozdiel je len jeden, a to že, členovia komôr platia menej a nečlenovia nehorázne, niekoľkonásobne a neprimerane viac. Samozrejme, ako trest za

12

nečlenstvo. Pretrváva to dlhoročne. Jediná seriózna spoločnosť, ktorá organizuje vzdelávacie aktivity po Slovensku a ktorá má vysokoodborné prednášky a vysokoodborných garantov je  Slovenská lekárska spoločnosť. Tieto ponúkané aktivity sú slušné, dôstojné, primerane finančne nárokované pre účastníkov. A to je pre komory kameň úrazu. Ale my zdravotníci sme vďační za túto možnosť, ktorú využívame, verte, radi a dobrovoľne. Len pre posúdenie a názor:

SLS ponúka dvojdňové kongresy po celej republike. Napr. v septembri VI. Kongres CHIRURGIA, vysoká úroveň, dvojdňová akcia, odborné špičky, cena pre nelekára 15.- EUR.

Ďakujeme, že aspoň SLS zvolila platby rozdelene pre lekára a nelekára (teda laborantov, fyzioterapeutov, sestry a pod.) s ohľadom na zdravotníkov. Sme veľmi povďační. Takto to prebieha na všetkých akciách organizovaných SLS po Slovensku. Takto podobne to robia aj stavovské organizácie v ostatných štátoch Európy mimo Slovenských komôr. Skúsme porovnať cenník v komorách:

- SLS - dvojdňové kongresy , poplatky - okolo 15.- EUR pre nelekárov (15 kreditov)

- Komora sestier - dvojdňová konferencia  - 40.- EUR

- Komora MTP - konferencia Trenčín 1 deň – 20.- EUR  (8 kreditov)

- Komora fyzioterapeutov Hlohovec 1 deň -  39.- EUR (5kreditov)

Ale tombolu vyhráva Košická regionálna komora sestier, ktorá so svojou prezidentkou ukázala, čo znamená byť bez morálky, etiky a bez chrbtovej kosti.

Zamestnávateľ UNLP poskytol priestory regionálnej komore zdarma (pretože sa podieľa a umožňuje vzdelávať zamestnancov), komora dostala zdarma aj počítačovú techniku, dokonca aj zamestnanca, ktorý obsluhoval potrebné veci. Zamestnávateľ umožnil zamestnancom zúčastniť sa vzdelávacej akcie v pracovnej dobe, čím mu prispel na mzdu. RK SaPA  KE II. pod vedením prezidentky využila všetko grátis, čo sa využiť dalo a na cudzej pôde, akou UNLP pre komoru je, si dovolili prevádzať svoj vlastný biznis, kde sa im nestihlo

13

vyrúbať účastnícky poplatok za 2-hodinovú akciu 10.- EUR. Takže vysokoodborné SLS a regionálna komôrka sa úrovňou skutočne porovnať nedajú, ale ani morálkou a etikou. Nie je divu, prečo zdravotnícke profesie preferujú SLS. Týmto hyenistickým zdieraním komory prichádzajú o kredit, o záujemcov a o rešpekte sa nemôže hovoriť vôbec. Na toto by mali kompetentní prihliadať. Ak je v zákone stanovený kredit, ako jednotka ohodnotenia 60-minútovej prednášky, neodmysliteľne chýba aj definícia premeny kreditu na euro. Toto je nutné zadať do zákona, aby nedochádzalo k finančnému zdieraniu zdravotníckych pracovníkov.

Odporúčame z naštudovaných materiálov komôr, SLS o účastníckych poplatkoch presne formulovať v zákone  - hodnota 1 kreditu=1 hodina=platba 1.- euro. Celodenná aktivita by vychádzala na 7 kreditov a zaplatili by sme slušne 7.- EUR. Zabránilo by sa hyenizmu, chamtivosti a keďže nám nikto na vzdelávanie neprispieva, tak to by sme si mohli z finančného hľadiska dovoliť. Keď je to priorita pre SLS, pre naše stavovské organizácie by to malo byť tiež!!!

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Cynická obluda

Noví podporovatelia koalície

Ktohovie ako si chlapci náckovia vyrátali svoje odstavenie od vodcu, ale asi im to už začína dochádzať.

Čo robiť, ak sa covidom nakazíte po prvej dávke očkovania?

Druhú dávku by ste mali dostať do 42 dní.

Dobré ráno

Dobré ráno: V očkovaní je chaos, každý si robí po svojom

Ako vyzerá vakcinácia na Slovensku.


Už ste čítali?